خانه / گردشگری / معرفی هواپیمایی ها / معرفی شرکت هواپیمایی ماهان

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /home/egasht/public_html/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/post-head.php on line 95

معرفی شرکت هواپیمایی ماهان

هواپیمایی ماهان با ۳۳۰۰ کارمند، یکی از معتبرترین و امن ترین خطوط هوایی کشور به حساب می آید.

معرفی شرکت هواپیمایی ماهان هواپیمایی ماهان ویکی پدیا هواپیمایی ماهان رزرو صندلی هواپیمایی ماهان در فرودگاه استانبول هواپیمایی ماهان در ایروان هواپیمایی ماهان چک این هواپیمایی ماهان شرکت هواپیمایی ماهان مشهد شرکت هواپیمایی ماهان متعلق به کیست شرکت هواپیمایی ماهان کرمان شرکت هواپیمایی ماهان شماره تماس شرکت هواپیمایی ماهان در مسکو شرکت هواپیمایی ماهان تهران شرکت هواپیمایی ماهان اصفهان شرکت هواپیمایی ماهان استخدام شرکت هواپیمایی ماهان استان تهران، تهران شرکت هواپیمایی ماهان

این شرکت هواپیمایی در هر روز پروازهایی به  ۵۲ مقصد در اروپا، آسیا و خاورمیانه دارد و در سال ۱۳۹۱ بیشترین تعداد مسافر را در مسیر داخلی و خارجی، جابجا کرده است.

ماهان، در دهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران به عنوان یکی از ۱۰۰ برند ارزشمند و برتر ایران شناخته شد.

تاریخچه

در سال ۱۳۷۱، شرکت ماهان به عنوان اولین شرکت هواپیمایی خصوصی در ایران ثبت شد و یک سال بعد با مسیر پروازی تهران- کرمان- تهران، فعالیت خودش را آغاز کرد.

در اواخر همان سال با پرواز تهران به دبی، فعالیت بین المللی این شرکت آغاز شد.

در ابتدا، پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان با دو هواپیمای توپولوف ۱۵۴ و ایلوشین ۷۶ انجام می شد.

در سال ۱۳۷۸ ورود اولین ایرباس مدل ۳۰۰ به این شرکت هواپیمایی خصوصی، موجب ارائه کیفیتی بالاتر از سوی ماهان شد و یک سال بعد از آن یعنی در سال ۱۳۷۹، به عضویت سازمان بین المللی IATA ( انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی) در آمد.

در سال ۱۳۸۴، ورود ۴ فروند ایرباس مدل ۳۲۰ به این شرکت، ماهان را به تنها شرکت هواپیمایی دارنده ناوگان مدرن در کشور تبدیل کرد.

معرفی شرکت هواپیمایی ماهان هواپیمایی ماهان ویکی پدیا هواپیمایی ماهان رزرو صندلی هواپیمایی ماهان در فرودگاه استانبول هواپیمایی ماهان در ایروان هواپیمایی ماهان چک این هواپیمایی ماهان شرکت هواپیمایی ماهان مشهد شرکت هواپیمایی ماهان متعلق به کیست شرکت هواپیمایی ماهان کرمان شرکت هواپیمایی ماهان شماره تماس شرکت هواپیمایی ماهان در مسکو شرکت هواپیمایی ماهان تهران شرکت هواپیمایی ماهان اصفهان شرکت هواپیمایی ماهان استخدام شرکت هواپیمایی ماهان استان تهران، تهران شرکت هواپیمایی ماهان

مدل ها و مشخصات ۴۶ ناو هوایی ماهان

معرفی شرکت هواپیمایی ماهان هواپیمایی ماهان ویکی پدیا هواپیمایی ماهان رزرو صندلی هواپیمایی ماهان در فرودگاه استانبول هواپیمایی ماهان در ایروان هواپیمایی ماهان چک این هواپیمایی ماهان شرکت هواپیمایی ماهان مشهد شرکت هواپیمایی ماهان متعلق به کیست شرکت هواپیمایی ماهان کرمان شرکت هواپیمایی ماهان شماره تماس شرکت هواپیمایی ماهان در مسکو شرکت هواپیمایی ماهان تهران شرکت هواپیمایی ماهان اصفهان شرکت هواپیمایی ماهان استخدام شرکت هواپیمایی ماهان استان تهران، تهران شرکت هواپیمایی ماهان

 بوئینگ  ۷۴۷-۳۰۰

 • تعداد: ۲
 • حداکثر وزن برخاست: ۳۶۲,۸۷۳ کیلوگرم
 • طول بال: ۵۹/۶ متر
 • طول: ۷۰/۶ متر
 • ارتفاع: ۱۹/۳ متر
 • حداکثر برد: ۹,۸۰۰ کیلومتر
 • ظرفیت مسافر: ۳۰۸

معرفی شرکت هواپیمایی ماهان هواپیمایی ماهان ویکی پدیا هواپیمایی ماهان رزرو صندلی هواپیمایی ماهان در فرودگاه استانبول هواپیمایی ماهان در ایروان هواپیمایی ماهان چک این هواپیمایی ماهان شرکت هواپیمایی ماهان مشهد شرکت هواپیمایی ماهان متعلق به کیست شرکت هواپیمایی ماهان کرمان شرکت هواپیمایی ماهان شماره تماس شرکت هواپیمایی ماهان در مسکو شرکت هواپیمایی ماهان تهران شرکت هواپیمایی ماهان اصفهان شرکت هواپیمایی ماهان استخدام شرکت هواپیمایی ماهان استان تهران، تهران شرکت هواپیمایی ماهان

ایرباس  A340-300

 • تعداد: ۴
 • حداکثر وزن برخاست: ۲۵۷,۰۰۰ کیلوگرم
 • طول بال: ۶۰/۳ متر
 • طول: ۶۳/۶۹ متر
 • ارتفاع: ۱۶/۹۱ متر
 • حداکثر برد: ۱۳,۶۰۰ کیلومتر
 • ظرفیت مسافر: ​ ۲۹۳

معرفی شرکت هواپیمایی ماهان هواپیمایی ماهان ویکی پدیا هواپیمایی ماهان رزرو صندلی هواپیمایی ماهان در فرودگاه استانبول هواپیمایی ماهان در ایروان هواپیمایی ماهان چک این هواپیمایی ماهان شرکت هواپیمایی ماهان مشهد شرکت هواپیمایی ماهان متعلق به کیست شرکت هواپیمایی ماهان کرمان شرکت هواپیمایی ماهان شماره تماس شرکت هواپیمایی ماهان در مسکو شرکت هواپیمایی ماهان تهران شرکت هواپیمایی ماهان اصفهان شرکت هواپیمایی ماهان استخدام شرکت هواپیمایی ماهان استان تهران، تهران شرکت هواپیمایی ماهان

ایرباس  A300-600

 • تعداد: ۱۴
 • حداکثر وزن برخاست: ۱۷۱,۰۰۰ کیلوگرم
 • طول بال: ۴۴/۸ متر
 • طول: ۵۴ متر
 • ارتفاع: ۱۶/۵ متر
 • حداکثر برد: ۷,۵۰۰ کیلومتر
 • ظرفیت مسافر: ۲۲۴-۲۷۳

معرفی شرکت هواپیمایی ماهان هواپیمایی ماهان ویکی پدیا هواپیمایی ماهان رزرو صندلی هواپیمایی ماهان در فرودگاه استانبول هواپیمایی ماهان در ایروان هواپیمایی ماهان چک این هواپیمایی ماهان شرکت هواپیمایی ماهان مشهد شرکت هواپیمایی ماهان متعلق به کیست شرکت هواپیمایی ماهان کرمان شرکت هواپیمایی ماهان شماره تماس شرکت هواپیمایی ماهان در مسکو شرکت هواپیمایی ماهان تهران شرکت هواپیمایی ماهان اصفهان شرکت هواپیمایی ماهان استخدام شرکت هواپیمایی ماهان استان تهران، تهران شرکت هواپیمایی ماهان

 ایرباس  A310-300

 • تعداد: ۱۰
 • حداکثر وزن برخاست: ۱۵۷,۰۰۰ کیلوگرم
 • طول بال: ۴۳/۹۰ متر
 • طول: ۴۶/۶۶ متر
 • ارتفاع: ۱۵/۸۰ متر
 • حداکثر برد: ۹,۶۰۰ کیلومتر
 •  ظرفیت مسافر : ۱۷۵-۱۹۳

معرفی شرکت هواپیمایی ماهان هواپیمایی ماهان ویکی پدیا هواپیمایی ماهان رزرو صندلی هواپیمایی ماهان در فرودگاه استانبول هواپیمایی ماهان در ایروان هواپیمایی ماهان چک این هواپیمایی ماهان شرکت هواپیمایی ماهان مشهد شرکت هواپیمایی ماهان متعلق به کیست شرکت هواپیمایی ماهان کرمان شرکت هواپیمایی ماهان شماره تماس شرکت هواپیمایی ماهان در مسکو شرکت هواپیمایی ماهان تهران شرکت هواپیمایی ماهان اصفهان شرکت هواپیمایی ماهان استخدام شرکت هواپیمایی ماهان استان تهران، تهران شرکت هواپیمایی ماهان

BAE 146-300

 • تعداد: ۱۷
 • حداکثر وزن برخاست: ۴۴,۲۲۵ کیلوگرم
 • طول بال: ۲۶/۳۴ متر
 • طول: ۳۰/۹۹ متر
 • ارتفاع: ۸/۵۹ متر
 • حداکثر برد: ۲,۹۰۰ کیلومتر
 • ظرفیت مسافر: ۱۱۲

کلاس های پروازی ماهان

اکونومی

خدمات:

 • سرویس پذیرایی ایرانی
 • تلویزیون ۴۲ اینچی

خدمات این کلاس پروازی در پروازهای داخلی و خارجی ماهان یکسان است .

معرفی شرکت هواپیمایی ماهان هواپیمایی ماهان ویکی پدیا هواپیمایی ماهان رزرو صندلی هواپیمایی ماهان در فرودگاه استانبول هواپیمایی ماهان در ایروان هواپیمایی ماهان چک این هواپیمایی ماهان شرکت هواپیمایی ماهان مشهد شرکت هواپیمایی ماهان متعلق به کیست شرکت هواپیمایی ماهان کرمان شرکت هواپیمایی ماهان شماره تماس شرکت هواپیمایی ماهان در مسکو شرکت هواپیمایی ماهان تهران شرکت هواپیمایی ماهان اصفهان شرکت هواپیمایی ماهان استخدام شرکت هواپیمایی ماهان استان تهران، تهران شرکت هواپیمایی ماهان

تجاری

خدمات:

 • پذیرایی ویژه ی ایرانی و بین المللی
 • تلویزیون‌ ۴۲ اینچی با امکان استفاده از سیستم پخش DVD و MP3 در پروازهای بالای سه ساعت
 • امکان خرید از برندهای معتبر دنیا در حین پرواز
 • اهدای هدیه‌ی کیف ملزومات بهداشتی، آرایشی و تحریری در پروازهای طولانی، اهدای هدیه به کودکان ۲ تا ۱۲ سال، ارایه‌ی پتو و بالش بسته‌بندی شده و ضدعفونی

کلاس تجاری داخلی شامل خدمانی نظیر خرید داخل پرواز، خدمات آسایشی و سیستم پخش DVD و MP3 شخصی که در پروازهای خارجی تجاری وجود دارد نمیشود.

معرفی شرکت هواپیمایی ماهان هواپیمایی ماهان ویکی پدیا هواپیمایی ماهان رزرو صندلی هواپیمایی ماهان در فرودگاه استانبول هواپیمایی ماهان در ایروان هواپیمایی ماهان چک این هواپیمایی ماهان شرکت هواپیمایی ماهان مشهد شرکت هواپیمایی ماهان متعلق به کیست شرکت هواپیمایی ماهان کرمان شرکت هواپیمایی ماهان شماره تماس شرکت هواپیمایی ماهان در مسکو شرکت هواپیمایی ماهان تهران شرکت هواپیمایی ماهان اصفهان شرکت هواپیمایی ماهان استخدام شرکت هواپیمایی ماهان استان تهران، تهران شرکت هواپیمایی ماهان

میزان بار مجاز همراه مسافر در پروازهای داخلی و خارجی ماهان‌

 • اکونومی – داخلی ۲۰ کیلوگرم
 • بیزینس – داخلی ۲۵ کیلوگرم
 • اکونومی – خارجی ۳۰ کیلوگرم
 • بیزینی – خارجی ۴۰ کیلوگرم
 • کلیه پروازهای خارجی هواپیمایی ماهان از فرودگاه بین المللی امام خمینی  و پروازهای داخلی از ترمینال ۴ فرودگاه مهر آباد انجام می شود.

درباره‌ی admin

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *